หุ้น IPO : ก้าวสู่ Digital Transformation กับ DITTO

0
4627

#DITTO #หุ้นIPO #DigitalTransformation 

โมเดลเศรษฐกิจ Thailand 4.0 กำลังขับเคลื่อนภาครัฐและเอกชนของไทยให้เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลสมบูรณ์แบบ แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นได้ งานเอกสารต่างๆ ก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถละทิ้งได้ การทำ Digital Transformation โดยเฉพาะในส่วนงานเอกสารสำคัญจึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เติบโตเร็วในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน

บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) หนึ่งในผู้นำระบบจัดการเอกสารครบวงจร ที่ช่วยให้ธุรกิจขับเคลื่อนสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ กำลังจะเข้าตลาดหุ้น mai แล้ว ไปศึกษาธุรกิจของเขากัน ☺

————————–

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง