ภูมิต้านทานการลงทุน

0
112887
หลายคนๆ คนมักชอบจัดพอร์ตการลงทุนตามเพื่อน เพราะเข้าใจว่าอายุพอๆ กัน น่าจะวางโครงสร้าง
พอร์ตเหมือนๆ กันได้แต่จริงๆ แล้ว นอกเหนือจากอายุ เราต้องพิจารณาถึงภูมิต้านทานการลงทุนของแต่ละบุคคลด้วย เพราะ
ทุกคนมีความแตกต่าง ทั้งเพศ รายได้ ประสบการณ์การลงทุน อุปนิสัย ภาระของแต่ละบุคคล ฯลฯ ดัง
นั้นก่อนจะเริ่มลงทุนอย่างจริงจัง เราควรเข้าใจความต่างอย่างมีสไตล์ ด้วยการเช็คตัวเองก่อนว่ามีภูมิต้าน
ทานระดับไหน สามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งปัจจุบันมีให้บริการฟรีตาม บ.ล. หรือ บ.ล.จ. ต่างๆ ค่ะดังภาษิตซุนวูที่ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” แล้ววันนี้ท่านรู้จักตัวเองดีพอหรือยังคะ 🙂