หุ้นกู้ : เติบโตไปกับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ กับ หุ้นกู้ TRUE

0
1784

Keyword : หุ้นกู้ทรู , TRUE Bond

ปัจจุบันเทคโนโลยีอยู่รอบตัวเรา ดิจิทัลไลฟ์สไตล์เป็นหนึ่งในสิ่งที่แสดงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีไปแล้ว ไม่ว่าจะไปไหนในประเทศไทยก็อุ่นใจได้เพราะ TRUE ผู้นำบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมดิจิทัลในไทย เร่งขยายเครือข่ายไปทุกพื้นที่ทั่วไทย

ร่วมเติบโตไปกับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ กับ TRUE ผ่านหุ้นกู้ 4 ชุดใหม่ที่เสนอขายบุคคลทั่วไป

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+/แนวโน้ม “บวก” (Positive) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 โดย ทริสเรทติ้ง

  • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.35%ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.90%ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.05%ต่อปี

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มขึ้นทีละ100,000 บาท

สนใจลงทุนไปศึกษารายละเอียดธุรกิจกัน ☺


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัท และรายละเอียดของหุ้นกู้  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวนและเว็บไซต์ของบริษัท การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน