REIT : ลงทุนหลบความผันผวนไปกับ WHART

0
1511

Keyword : WHART

ช่วงนี้ทั้ง ตลาดหุ้น ตลาดตราสารหนี้ตลาดคริปโต ต่างผันผวน

อยากหาหลุมหลบภัยทางการลงทุน REIT เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ

WHART คือหนึ่งใน REIT ที่แทบไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด โดยรักษาอัตราการเช่าได้ในระดับสูงเกินกว่า 90% และปันผลด้วยอัตราที่ดีอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย0.75 บาท/หน่วยมาโดยตลอด 5 ปีที่ผ่าน

ในปี 2565 นี้ WHART กำลังจะลงทุนเพิ่มโดยเข้าลงทุนใหม่ในคลังสินค้าและโรงงานระดับพรีเมี่ยม 5 แห่งใน 3 ทำเลยุทธศาสตร์ ซึ่งการลงทุนครั้งนี้จะทำให้WHART แข็งแกร่งขึ้นไปอีก

ไปดูการลงทุนครั้งใหม่ของ WHART กัน:)


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าของหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวน งบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทฯที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง