SO บริษัท Outsource ปรับตัวทุกมิติ เพื่อ Unlock Possibilities “ทุกความเป็นไปได้” ให้ลูกค้า

0
516

ในยุคที่ระบบ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้น หลายองค์กรต้องมีการปรับตัวหันมาใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ

ซึ่งหนึ่งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ทำธุรกิจนี้ ก็คือ บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) หรือ SO ปัจจุบันได้ Repurpose องค์กร จากการเป็น Outsource แบบครบวงจร เป็น Strategic Partner ที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดกลยุทธองค์กร และนโยบายต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า ผสมผสานกับการให้บริการแรงงาน บุคลากร และการวิเคราะห์ออกแบบกระบวนการทำงานด้วยโมเดล Tech-Enable Outsourcing Solutions ทำให้ลูกค้าได้เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ลดภาระ และความเสี่ยงทางธุรกิจ สร้างความยืดหยุ่นให้กับองค์กร เพื่อโฟกัสกับธุรกิจหลักของตัวเองอย่างเต็มที่

SO สร้างผลกำไรโตต่อเนื่อง ปันผลได้ตลอดทุกปี นับตั้งแต่เข้า IPO อีกทั้งยังได้จับมือกับ Partner ระดับโลก ในการร่วมพัฒนาและนำเข้าระบบ Automation เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจให้ทันต่อการแข่งขัน ส่งมอบผลลัพธ์การบริการ ให้องค์กรลูกค้าสามารถปลดล็อกทุกข้อจำกัด ภายใต้ Motto ใหม่ UNLOCK POSSIBILITIES, SO HERE WE ARE

รู้แบบนี้แล้ว รีบไปศึกษาธุรกิจกันเลยดีกว่า

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนการตัดสินใจลงทุน