ลงทุนหุ้นกู้ แบบรู้สึกดีดี ทุกวัน ที่โลตัส

0
1544

โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ๊อยบ่อย.. หุ้นกู้ของธุรกิจที่มั่นคง และให้ผลตอบแทนจูงใจแบบนี้ เม่าอย่างเราจะรอช้าได้ไง กับหุ้นกู้ Lotus’s ครั้งที่ 1/2567 ทั้ง 4 ชุด

ชุดที่ 1: อายุ 1 ปี 5 เดือน 25 วัน อัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี
ชุดที่ 2: อายุ 3 ปี 5 เดือน 25 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.14% ต่อปี
ชุดที่ 3: อายุ 4 ปี 5 เดือน 25 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.38% ต่อปี และ
ชุดที่ 4: อายุ 7 ปี 5 เดือน 25 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.56% ต่อปี

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “A+” และ แนวโน้ม “บวก” (โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)

ผู้ออกหุ้นกู้คือ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ภายใต้แบรนด์ “โลตัส” (Lotus’s) ​

ผู้นำค้าปลีกแบบ SMART Community Center หรือ ศูนย์รวมการใช้ชีวิตแบบสมาร์ทของคนทุกวัยในชุมชน

ที่มีช่องทางจัดจำหน่ายหลายรูปแบบ ตั้งแต่ร้านค้าปลีกจำนวน 2,454 แห่งทั่วประเทศไทย
(ณ สิ้นปี 2566) และช่องทางออนไลน์ในการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดติดตามได้ในการ์ตูนเลย

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และรายละเอียดของหุ้นกู้ ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูน นำมาจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนการตัดสินใจลงทุน