หุ้นกู้ : ครั้งแรกของผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปกับ หุ้นกู้โลตัส Lotus’s Bond

0
8275

Keyword : หุ้นกู้โลตัส , Lotus’s Bond

โอกาสครั้งแรกสำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป (Public Offering (“PO”))

กับหุ้นกู้โลตัส 5 ชุด

  • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย2.80% ต่อปี
  • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี
  • ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.54% ต่อปี
  • ชุดที่ 4 อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.83% ต่อปี และ
  • ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี

 

หุ้นกู้ทุกชุดมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ “A+” โดยทริสเรทติ้ง ณ วันที่ 18 พ.ย. 2565
จองซื้อระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน2566

ผู้ออกหุ้นกู้คือ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำขนาดใหญ่และบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “โลตัส” (Lotus’s) ที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 29 ปีปัจจุบันมี 2,578 สาขาทั่วไทย

รายละเอียดติดตามได้ในการ์ตูนเลย ☺


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และรายละเอียดของหุ้นกู้  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูน นำมาจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน