หุ้น IPO : เจาะธุรกิจ G-ABLE ผู้นำ Tech Enabler ของไทย

0
7258

Keyword : G-ABLE , จีเอเบิล , IPO

“ผู้นำ Tech Enabler ของไทย”

สายไอทีและเทคโนโลยีคงไม่มีใครไม่รู้จักบริษัทนี้  G-ABLE หรือ บมจ. จีเอเบิลผู้ให้บริการโซลูชั่นระบบเทคโนโลยีสารเทศและดิจิทัลอย่างครบวงจร ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบไอทีและเทคโนโลยีใหญ่ๆ ให้องค์กรชั้นนำในหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจการเงิน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจพลังงาน ฯลฯ ด้วยประสบการณ์กว่า 33 ปี พัฒนามาแล้วกว่า30,000+โปรเจกต์

ปัจจุบันจีเอเบิลได้เข้าไปตอบโจทย์ลูกค้าในเชิง Business ที่มากกว่า มุมของไอทีและเทคโนโลยี เรียกได้ว่าเป็น Solution Provider ที่มากกว่าSolution Provider อื่นๆ ทั่วไป จึงนิยามตัวเองว่า เป็น “Tech Enabler” ที่นำเทคโนโลยี มาช่วยให้ธุรกิจ และชีวิตของผู้คนดีขึ้นในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ และเป็นเรื่องที่ง่ายอีกด้วย

ไปศึกษาธุรกิจของจีเอเบิลกัน 🙂


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าของหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวน งบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง