เพิ่มทุน เสริมแกร่ง สู่การเติบโตครั้งใหม่ กับ RT

0
2368

โครงสร้างพื้นฐาน คือรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะระบบขนส่งและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับรองรับการขยายตัวในอนาคต

อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะงานโครงสร้างใต้ดินเป็นงานที่ท้าทาย และต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่ในไทยมีผู้เชี่ยวชาญเพียงไม่กี่ราย

RT หรือ บมจ.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง คือหนึ่งในนั้น ด้วยประสบการณ์และผลงานที่โดดเด่น ท่ามกลางโอกาสการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานอย่างรวดเร็ว ทั้งในไทย และภูมิภาคอาเซียน

โดยในปีที่ผ่านมา RT ได้พลิกกลับมามีกำไร และเตรียมพร้อมสู่การเติบโตครั้งใหม่ ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ที่สนใจลงทุนจึงถือเป็นโอกาสดีที่จะเริ่มศึกษาการเติบโตครั้งใหม่ไปด้วยกัน

ถ้าพร้อมกันแล้วมาเริ่มไปด้วยกันเลย

Disclaimer: การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูน นำมาจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนการตัดสินใจลงทุน