หุ้น IPO : เจาะธุรกิจ SINO โลจิสติกส์ไทยเชื่อมโลก

0
3421

Keywords: SINO ,ไซโนโลจิสติกส์

“ผู้นำโลจิสติกส์ทางทะเลเส้นทางไทย-สหรัฐอันดับหนึ่ง”

SINO หรือ บมจ. ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่นให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรระดับประเทศ อีกหนึ่งบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วแม้ในช่วงวิกฤติโควิด-19 สร้างรายได้เติบโตแบบก้าวกระโดดกว่า 7 เท่าจาก 800 กว่าล้านเป็นเกือบ 6,000 ล้านบาทในช่วงปี 2563-2565

ในวงการโลจิสติกส์จะรู้กันดีว่า การขนส่งสินค้าไปอเมริกาเหนือจัดว่าเป็นอีกหนึ่งรูทปราบเซียนเพราะท่าเรือที่อยู่กระจัดกระจาย และกฏระเบียบที่ยิบย่อยต่างกันในแต่ละรัฐ แต่ SINO ชำนาญเส้นทางนี้ และได้รับ OTI License ทำให้สามารถติดต่อกับสายเรือได้โดยตรงและสามารถทำสัญญาระบุระวางขั้นต่ำได้ ช่วยให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและคุ้มค่า จึงทำให้ SINO เป็นผู้นำการขนส่งทางทะเลในเส้นทางไทย-สหรัฐอันดับ 1 ของบริษัทไทย และ อันดับ 6 ของบริษัทระดับโลก

ไปศึกษาธุรกิจของ SINO กันเลย!


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าของหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวน งบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง