GEN ไหนก็ใช้ได้ กับ แอป GHB ALL GEN

0
1590

GHB ALL GEN Mobile Banking Application จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่จะทำให้ทุกธุรกรรมเป็นไปได้อย่างอิสระ และง่ายดายเพียงนิ้วเดียว

พร้อมบริการที่ครอบคลุม ตั้งแต่ เปิดบัญชีออนไลน์, โอนเงิน, เติมเงิน, ชำระเงินกู้, สแกนจ่ายสินค้า, จ่ายบิล, ขอสินเชื่อ ,ขอเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึง ซื้อและตรวจสอบ สลากออมทรัพย์ ธอส.

เพื่อตอบโจทย์การใช้งาน ทุก GEN เปลี่ยนทุกธุรกรรมให้กลายเป็นเรื่องง่าย โหลด GHB ALL GEN

สนใจวิธีการใช้งานและบริการของแอปพลิเคชัน มาศึกษาเพิ่มเติมไปพร้อมกันเลย