ลงทุนระยะยาวที่มั่นคงกับ “ครัวของโลก” ผ่านหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ CPF​

0
434

✅ เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ✅​

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ให้ผลตอบแทนใน 5 ปีแรก 5.55% ต่อปี​

คาดว่าจะเสนอขายวันที่ 28-30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2566​

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “Negative” และ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ อยู่ที่ระดับ “A-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 14 กันยายน 2566

หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ลงทุน ที่แสวงหาโอกาสลงทุนในธุรกิจที่มีความมั่นคง ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจอาหารสัตว์, ธุรกิจเลี้ยงสัตว์และแปรรูป ไปจนถึงธุรกิจอาหาร​

สนใจลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ CPF ไปศึกษาธุรกิจเพิ่มเติมได้ในการ์ตูนเลย​
#MAOxCPF​

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และรายละเอียดของหุ้นกู้ ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูน นำมาจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนการตัดสินใจลงทุน