รู้จัก NAM ผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบบครบวงจร

0
2103

ประเทศไทยคือ หนึ่งในจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ หรือ Medical Tourism ของชาวต่างชาติหลาย ๆ คน เนื่องจากค่ารักษาที่ไม่สูง มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย พร้อมแหล่งท่องเที่ยวมากมาย

นําวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น หรือ NAM เป็นผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบบครบวงจร โดยเป็นผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์กลุ่มทำให้ปราศจากเชื้อเพียงรายเดียวของไทย พร้อมประสบการณ์ดำเนินธุรกิจกว่า 40 ปี

NAM จึงอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และผู้คนที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น

โดย NAM กำลังจะ IPO ถ้าสนใจธุรกิจเราไปศึกษา NAM กันเลย

Disclaimer: การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเท่านั้น ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าของหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวน งบการเงิน และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเอง ก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง