เพิ่มโอกาสการลงทุนครั้งใหม่อย่างมั่นใจ กับบริษัทที่กำลังเติบโต “PUEAN หุ้นกู้มีประกัน”

0
173

ช่วงนี้จะหาการลงทุน ที่ให้ผลตอบแทนสูง ๆ ก็คงไม่ง่ายนัก
แล้วยิ่งถ้าเป็นหุ้นกู้ ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า 7% ก็มีไม่มาก

แต่ตอนนี้ บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ PUEAN เตรียมจะออกหุ้นกู้มีประกัน ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 7.75% ต่อปี ที่น่าสนใจ ก็คือ หุ้นกู้มีหลักประกันเป็นลูกหนี้เงินให้สินเชื่อของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่าของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้

จริง ๆ ก่อนหน้านี้ PUEAN เคยออกหุ้นกู้มาแล้ว 2 ชุด ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างท่วมท้น ขายได้หมดทั้ง 2 ครั้ง

โดย PUEAN เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์พลัส ภายใต้แบรนด์ “เพื่อนแท้ เงินด่วน” โดยมีสาขาให้บริการทั้งหมด 23 แห่งใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ

ที่สำคัญ โครงสร้างสินเชื่อของ PUEAN เป็นสินเชื่อที่มีโฉนดที่ดินค้ำประกันกว่า 99% ทำให้หลักประกันมีมูลค่าที่ค่อนข้างมั่นคงและมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้อีกในอนาคต

สำหรับรายละเอียดของหุ้นกู้
➡️ หุ้นกู้มีหลักประกัน จำนวน 2 ชุด อายุ 2 และ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% และ 7.75% ต่อปี
➡️ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
➡️ หลักประกันคือลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่าของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้
➡️ ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด หลังจากออกหุ้นกู้ครบ 12 เดือน
⚠️เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ⚠️

ใครสนใจ ไปดูรายละเอียดของธุรกิจของ PUEAN กัน 🏃

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัท และรายละเอียดของหุ้นกู้ ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวนและเว็บไซต์ของบริษัท การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน