Animation : อะลาเม่ากับแหล่งพลังงานวิเศษ

0
5687

เมืองของเรามีแหล่งพลังงานวิเศษจริงเหรอ  ??

ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันของประเทศเหลืออีกเท่าไหร่ ??

ยักษ์ในตะเกียงจะพาไปชม พร้อมแล้วจับพรมวิเศษให้แน่น แล้วออกบินไปกันเลย 🙂