หุ้น IPO : ทำความรู้จัก DEXON ผู้ตรวจสอบท่อส่งระดับโลก

0
9575

Keyword : DEXON ,เด็กซ์ซอน ,หุ้นIPO

“ผู้ตรวจสอบท่อส่งระดับโลก”

ตอนอ่านไฟลิ่งก็แอบภูมิใจเหมือนกันว่าประเทศไทยก็มีธุรกิจเจ๋ง ๆ แบบนี้ด้วย

บมจ. เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี ( DEXON ) หนึ่งในผู้นำธุรกิจตรวจสอบท่อส่งระดับโลก ซึ่งธุรกิจตรวจสอบทางวิศวกรรมเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมที่มีอุปกรณ์ที่ซับซ้อนและมูลค่าสูง ที่ต้องการการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของกฏหมาย หรืออาจเป็นส่วนหนึ่งในการบำรุงรักษา

ซึ่งธุรกิจของ DEXON ไม่ได้มีแค่การตรวจสอบทางวิศวกรรมทั่วไป แต่ DEXON เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทในระดับเอเชียที่สามารถตรวจสอบท่อส่งจากภายใน (In-Line Inspection) ได้โดยใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งธุรกิจปิโตรเลียมปิโตรเคมี จำเป็นต้องใช้บริการนี้ ทำให้ DEXON มีฐานรายได้ที่มั่นคง และมีโอกาสเติบโตจากแผนการขยายธุรกิจไปในระดับโลก

ถ้ายังนึกภาพไม่ออกว่า DEXON ทำอะไร งั้นไปศึกษาธุรกิจของ DEXON กัน 🙂

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าของหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวน งบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง