โอกาสลงทุนในหุ้นกู้มั่นคง เรทติ้ง A กับ TIDLOR บริษัทในเครือของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

0
1373

​✅เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป✅​

สำหรับนักลงทุนที่มองหาหุ้นกู้ที่มั่นคง พร้อมอันดับเรทติ้ง A

บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.70-3.80]% ต่อปี
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

คาดว่าจะเสนอขายวันที่ 24 และวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566 ผ่าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร (รวมถึง app Dime!)

TIDLOR ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อมีประกัน และธุรกิจนายหน้าขายประกันภัย ที่มีช่องทางครอบคลุมทั่วประเทศมากกว่า 60,000 จุด พร้อมอัตราการเติบโตพอร์ตสินเชื่อ ถึง 21% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

หากสนใจลงทุนในหุ้นกู้ TIDLOR มาศึกษาธุรกิจเพิ่มเติมไปพร้อม ๆ กันได้เลย​

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และรายละเอียดของหุ้นกู้ ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูน นำมาจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนการตัดสินใจลงทุน