ลงทุนหุ้นกู้อนาคตสดใส พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน กับ หุ้นกู้ TRUE

0
921

ลงทุนหุ้นกู้อนาคตสดใส พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน กับ หุ้นกู้ TRUE

⚠️ เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ⚠️
ในยุคที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวน ตลาดหุ้นไทยยิ่งแล้วใหญ่

ปี 2023 ที่ผ่านมานี้ Market Cap ลดลงถึง 3 ล้านล้านบาท แล้วจะมีการลงทุนอะไร ที่ทำให้เราหนีจากความผันผวนนี้ได้ ?

หุ้นกู้ของบริษัทขนาดใหญ่ ที่มีเครดิตเรทติ้งดี ยังคงน่าสนใจ
เพราะผู้ลงทุนสามารถล็อกผลตอบแทนจากการลงทุน ทำให้ลงทุนได้อย่างสบายใจ

อย่างเช่นหุ้นกู้ TRUE เรทติ้ง A+ 5 ชุด
ที่มีให้เลือกตามความชอบของนักลงทุน

ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่เน้นระยะสั้น กลาง หรือยาว

ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.15% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70% ต่อปี
ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85% ต่อปี
ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20% ต่อปี
ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60% ต่อปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อหุ้นกู้ครบปีที่ 5

⚠️ เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ⚠️

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับนักลงทุนทั่วไป
สนใจลงทุน ไปศึกษารายละเอียดธุรกิจกัน

Disclaimer: การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และรายละเอียดของหุ้นกู้ ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูน นำมาจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน