พี่เม่าจะมาชี้ทางสว่างในการขอคืนภาษีเงินปันผล

0
1960

วันนี้พี่เม่าจะมาชี้ทางสว่างในการขอคืนภาษีเงินปันผลสามารถทำตามได้ง่ายๆเลย
มีประโยชน์มากสำหรับคนที่ฐานภาษีไม่เกิน 25% (ซึ่งก็เกือบทุกคนนั่นแหละ)