อายุกับความเสี่ยง

0
80944
ถึงแม้ในตอนที่แล้ว เม่าจะสามารถแบ่งเงินออมออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แล้ว คือ
1. สินทรัพย์เพื่อถือระยะสั้น
2. สินทรัพย์เพื่อกระแสรายได้
3. สินทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าการลงทุนแต่ก็ยังมีปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการจัดพอร์ตการลงทุนก็คือ “อายุ” ทำไมอายุต่างกันจึงรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากัน ? ติดตามได้ในการ์ตูนจ้า