ถ้าหุ้นที่อยู่นิ่งออกวิ่งเมื่อไหร่ แปลว่า…

0
1957