Mao-Investor Financial Planning EP1 : วางแผนการเงิน เริ่มต้นยังไงดี

0
37226

ใครๆ ก็พูดถึงแต่เรื่อง “วางแผนการเงิน”

สำหรับคนที่อยากจะเริ่มแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี วันนี้เม่าจะพาเข้าโหมดวิชาการ พาไปดูวิธีวางแผนทางการเงิน 5 สเตป มาเริ่มก้าวไปด้วยกันนะๆ 🙂