สาระมีอยู่จริง : โอกาสทางธุรกิจรอบบ้านไทยใน CLM

0
12081

CLM (กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา) เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับไทยที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม และพฤติกรรมผู้บริโภคคล้ายคลึงกับไทย

สินค้าและบริการที่ประสบความสำเร็จในไทยจึงมีโอกาสขยายตลาดใน CLM ได้เช่นกัน

แต่ก่อนเริ่มบุกตลาด CLM เรามาศึกษาประเด็นสำคัญของแต่ละประเทศกันก่อนดีกว่า!