หุ้นกู้ : ลงทุนหุ้นกู้ครัวโลก CPF ฝ่าวิกฤต COVID-19

0
4083

ถึงแม้วิกฤต COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงภาคการเงินการลงทุนด้วย แต่นักลงทุนก็ยังต้องลงทุนต่อไป สิ่งที่ทำได้คือเลือกลงทุนในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

CPF ผู้นำระดับภูมิภาคในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ที่เรารู้จักกันดีในนาม “ครัวของโลก” หนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบน้อย กำลังเตรียมจะขายหุ้นกู้ อายุ 4-15 ปี เครดิตเรตติ้ง A+ โดยมีอัตราดอกเบี้ยแต่ละรุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1-2 เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป
1.อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
2.อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี

รุ่นที่ 3-6 เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
3.อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
4.อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี
5.อายุ 12 ปี ดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี
6.อายุ 15 ปี ดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี

สนใจลงทุนในหุ้นกู้ CPF ไปศึกษารายละเอียดบริษัทและหุ้นกู้กันก่อน ติดตามได้ในการ์ตูนเลย 
————————–
Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และรายละเอียดของหุ้นกู้ ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูน นำมาจากไฟลิ่งของบริษัทฯ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน