ทำความรู้จัก PLT พีลาทัส มารี ผู้นำการขนส่ง LPG ทางเรือ

0
6318

#PLT #พีลาทัสมารีน #หุ้นIPO

“ผู้นำการขนส่ง LPG ทางเรือ”

หนึ่งในธุรกิจเบื้องหลัง LPG ที่ใช้กันแทบทุกครัวเรือน บมจ.พีลาทัส มารีน หรือ PLT ผู้นำการขนส่ง LPG ทางเรือในประเทศไทย

PLT ชำนาญเรื่องการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG ทั้งทางน้ำและทางบก โดยมีกองเรือ 19 ลำ จัดว่ามีเรือมากที่สุดและอายุกองเรือเฉลี่ยน้อยที่สุดในไทย และมีรถขนส่งหลากหลายประเภทรวม 44 คัน ด้วยประสบการณ์มากกว่าทศวรรษ

ลูกค้าหลักของ PLT เป็นผู้จัดจำหน่าย LPG ระดับประเทศที่ทำสัญญาแบบไม่กำหนดระยะเวลา และสัญญาระยะยาว 15 ปี ทำให้ PLT มีความมั่นคงในเรื่องรายได้และเติบโตไปพร้อมกับการใช้ LPG และยังมีโอกาสเติบโตจากการให้บริการขนส่งปิโตรเคมีในอนาคตอีกด้วย

ไปศึกษาธุรกิจของ PLT กันเลย


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าของหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวน งบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง