คว้าโอกาสตลาดฟื้นพร้อมลดหย่อนภาษี ด้วยกองทุน ABGDD SSF-RMF

0
705

สถานการณ์เลวร้ายต่าง ๆ คลี่คลายลง ตลาดหุ้นทั่วโลกก็มีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวอย่างชัดเจน
ในขณะที่ทุกคนกำลังมุ่งมองหาแต่หุ้นเติบโต หุ้นซิ่ง เพื่อรีบปั้นพอร์ตให้กลับมาโต

แต่รู้หรือไม่ว่า ถ้าย้อนกลับไปในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ในตลาดหุ้นหลักทั่วโลก จะพบว่า อย่างน้อย 50% ของผลตอบแทนรวม จะมาจากเงินปันผล

นั่นหมายความว่า ถ้าเรามีหุ้นพื้นฐานดี ปันผลเยี่ยม เอาไว้ในพอร์ต เราก็จะได้รับผลตอบแทนไปครึ่งทางแล้ว และถ้าผสมกับหุ้นเติบโต เอาไว้ในพอร์ต ก็ยิ่งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมจาก Capital Gain ด้วย

กองทุน ABGDD-SSF และ ABGDD-RMF เป็น 2 กองทุนที่เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมการเติบโตของเงินลงทุนที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลก

แถมยังมีกลยุทธ์ในการหาหุ้นที่มีเงินปันผลพิเศษ แบบไม่เหมือนใคร

รายละเอียดติดตามได้ในการ์ตูน
หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลย
https://www.abrdn.com/th-th/investor/what-we-do/active-equities/global-dynamic-dividend
https://www.youtube.com/watch?v=ibhALAkICRA&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=JzQKLVhIzsY

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือรับหนังสือชี้ชวน โทร. 02-352-3388

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูน นำมาจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนการตัดสินใจลงทุน