สร้างความมั่งคั่ง รับปีมังกร ด้วย RMF/SSF

0
2934

ใกล้จะสิ้นปีเข้าไปทุกที หลายคนอาจจะมัวแต่วางแผนเที่ยวในช่วงปีใหม่ จนลืมวางแผนการเงินในระยะยาวไป

กองทุนรวม RMF/SSF จึงเปรียบเสมือนตัวช่วย เพื่อสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวให้กับทั้งมือใหม่ที่ต้องการลงทุน, คนวัยทำงานที่ต้องการลดหย่อนภาษี

เพียงลงทุนตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดจะได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษี

อีกทั้งยังได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท/ท่าน*
เมื่อลงทุนในกองทุน RMF และ/หรือ SSF
ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 66 – 28 ธ.ค. 66 ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป และมียอดลงทุนรวมตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป ผ่าน
•โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ และ/หรือ
• บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และ/หรือ
• บริการหักบัญชีเงินฝาก/บัญชีบัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging: DCA)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ดูรายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชันได้ที่ https://www.bangkokbank.com/RMFSSF2566

ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/SSF หรือสอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร. 1333 www.bangkokbank.com
บลจ.บัวหลวง หรือโทร. 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th
บลจ.บางกอกแคปปิตอล หรือโทร. 0 2618 1599 www.bcap.co.th

Disclaimer: การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในกองทุน ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูน นำมาจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนการตัดสินใจลงทุน