SET ESG Ratings ตัวอย่างหุ้นยั่งยืน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม

0
3718

การทำธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG เป็นกระแสที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ เพราะ ESG ช่วยเพิ่มโอกาสและลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ โดยแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีโมเดลธุรกิจ กระบวนการทำงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่แตกต่างกัน การทำเรื่อง ESG จึงแตกต่างกันไปด้วย

วันนี้พี่เม่าจะพามาดู ตัวอย่างหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในแต่ละอุตสาหกรรมว่า มีโครงการและกิจกรรมด้าน ESG ที่น่าสนใจอะไรบ้าง