โครงการ Zero Discharge by ไทยยูเนี่ยน ในโรงงานนำร่องที่จะไม่ปล่อยน้ำเสียแม้แต่หยดเดียว

0
1349

โครงการ Zero Discharge by ไทยยูเนี่ยน ในโรงงานนำร่องที่จะไม่ปล่อยน้ำเสียแม้แต่หยดเดียว
อุตสาหกรรมอาหาร เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำในกระบวนการผลิตมากกว่าที่พวกเราคิด

ยกตัวอย่าง ไทยยูเนี่ยน หรือ TU ผู้นำในธุรกิจอาหารทะเล อันดับต้น ๆ ของโลก ก็มีการใช้น้ำวันละหลายล้านลิตร ซึ่งเมื่อใช้น้ำเยอะ ก็มีน้ำเสียทิ้งเยอะตามไปด้วย

TU จึงได้ทำโครงการ “TU Zero Discharge” ซึ่งต่อยอดความพยายามในการใช้น้ำให้น้อยลง ไปสู่การลดการปล่อยน้ำเสียจากกระบวนการ “ให้เป็นศูนย์” ปัจจุบันได้เริ่มทำกับโรงงานในเครือเป็นโรงแรก และมีแผนที่จะขยายไปยังโรงงานนำร่องอีก 4 โรงทั้งในและนอกประเทศ ซึ่ง TU เป็นบริษัทอาหารทะเลระดับโลกแห่งแรก ที่สามารถทำ Zero Discharge ได้สำเร็จ

โดย TU Zero Discharge ก็ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่สอดคล้องไปกับกลยุทธ์ SeaChange® 2030 ที่​ TU มุ่งมั่นจะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลอย่างยั่งยืน อีกด้วย

TU ใช้วิธีการอย่างไรในการทำ Zero Discharge และได้ผลลัพธ์ดีแค่ไหน ?
ไปดูพร้อมกันกับพี่เม่าได้เลย

…………………………….
Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูน นำมาจากเอกสารเผยแพร่ของบริษัทฯ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนการตัดสินใจลงทุน