เจาะลึกธุรกิจ NL บริษัทรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร

0
2244

มูลค่าการก่อสร้างของไทยในปีที่ผ่านมาคิดเป็น 7.7% ของ GDP ธุรกิจก่อสร้างจึงเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ยังคงเติบโต

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมก่อสร้างมีผู้เล่นหลายราย ตั้งแต่รายเล็กจนถึงรายใหญ่ แต่บริษัทก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างอาคารด้วยเทคนิคพิเศษ และมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มโรงพยาบาลเมกะเทรนด์ที่มีความซับซ้อนสูง โดยเป็นบริษัทก่อสร้างที่มีอัตรากำไรสุทธิและสภาพคล่องสูง ปราศจากเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย ที่พร้อมรับงานจากภาครัฐและเอกชน ไม่ได้มีมากนัก

บมจ.เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ หรือ NL ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างขนาดกลาง และดำเนินธุรกิจก่อสร้างแบบครบวงจร พร้อมประสบการณ์กว่า 40 ปี จึงเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีโอกาสเติบโตและกำลังจะ IPO
ถ้าสนใจเราไปศึกษาธุรกิจของ NL กันเลย

Disclaimer: การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเท่านั้น ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าของหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวน งบการเงิน และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเอง ก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง