ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต กับ INETREIT

0
2700

คำกล่าวที่ว่า “Data is the new gold” คงไม่เกินจริงมากนัก ในยุคดิจิทัลที่ทุกบริษัทหรือองค์กรล้วนต้องการใช้ Data เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าและบริการ ให้ออกมาตรงใจลูกค้ามากที่สุด

เมื่อความสำคัญของ “ข้อมูล” มีค่ายิ่งกว่าทองคำ เสมือนเป็นอาวุธที่สำคัญของทุกองค์กร

นอกจากนี้ Data คือเทรนด์ของโลก หนึ่งในธุรกิจที่เติบโตและน่าจับตามองก็คือ ธุรกิจ Cloud และ Data Center​

ล่าสุด INETREIT ซึ่งเป็นกองทรัสต์แรกและกองเดียวในประเทศไทย ที่เข้าลงทุนตรงในทรัพย์สินประเภท Data Center ทั้งหมด กำลังจะเพิ่มทุนครั้งแรกเพื่อลงทุนใน Data Center โครงการ INET-IDC3 เฟส 2 ซึ่งก่อสร้าง พัฒนา และบริหาร โดย INET

หลาย ๆ คนคงรู้จัก “INET” ที่เป็นผู้นำด้าน Cloud Services ซึ่ง INET เป็นผู้ให้บริการ Cloud สัญชาติไทยที่มี Market share ในประเทศไทยเป็นอันดับ 1* ในช่วง มิ.ย.- ธ.ค. 2565 และมี Data Center ถึง 3 แห่งในกรุงเทพฯ และสระบุรี​

ถ้าใครอยากรู้ว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้ มีความน่าสนใจอย่างไร มาศึกษารายละเอียดไปพร้อมกันเลย​

#MAOxINETREIT

Disclaimer: การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูน นำมาจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนการตัดสินใจลงทุน

หมายเหตุ: *ข้อมูลส่วนแบ่งตลาด จากรายได้จากการให้บริการ Cloud ประเภท IaaS ในช่วง มิ.ย. – ธ.ค. 2565 จากรายงานบทวิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุนจัดทำโดยบริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด