NAV คืออะไร

3
71323
นักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวม คงรู้จักคุ้นเคยกับคำว่า “NAV”  หรือ Net Asset Value เป็นอย่างดี
เพราะ “NAV” เป็นตัวเลขที่บอกถึงมูลค่าที่แท้จริงของกองทุนรวม ซึ่งบอกผู้ถือหน่วยลงทุนว่า หากจะซื้อหรือขายคืนกองทุนรวม จะได้ที่ราคาประมาณเท่าไหร่
NAV จึงเป็นตัวเลขที่สะท้อนผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้ดีที่สุด เพราะการเปลี่ยนแปลงของ NAV ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า แต่ละกองทุนรวมนั้นบริหารแล้วทำให้ได้กำไรหรือขาดทุนมากน้อยแค่ไหน ซึ่งโดยปกติ NAV จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน การที่ NAV เพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของกองทุนรวม
โดย บลจ. จะเป็นผู้ทำการคิดคำนวณราคา NAV ขึ้นมา และเปิดเผยให้ผู้ลงทุน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอ ในกรณีของ “กองทุนปิด” ก็จะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบทุกวัน
ทำการสุดท้ายของสัปดาห์ สำหรับกรณีของ “กองทุนเปิด” จะประกาศให้ทราบทุกวันทำการที่มี
การซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสามารถดู NAV ได้จากหลายแหล่ง อาทิ หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวัน สอบถามจาก บลจ.ที่บริหารกองทุนรวมนั้น ดูจากเว็บไซต์ของแต่ละ บลจ. หรือที่ www.thaimutualfund.com ก็ได้
ข้อควรระวัง สำหรับนักลงทุนที่เพิ่มเริ่มลงทุนในกองทุนรวมใหม่ๆ มีหลายท่านเข้าใจผิดคิดว่าซื้อกองทุนที่ NAV ต่ำๆ จะมีโอกาสทำกำไรมากกว่า เพราะว่าราคายังไม่วิ่ง แต่ว่าจริงๆ แล้วการคำนวณราคา NAV ไม่เหมือนหุ้น สิ่งที่นักลงทุนควรใช้ในการตัดสินใจในการซื้อกองทุนรวม ไม่ใช่ราคา NAV ที่ต่ำหรือสูง แต่ควรดูการเปลี่ยนแปลงของ NAV มากกว่านะจ๊ะ ^^

 

3 COMMENTS

  1. ขอบคุณค่ะ การ์ตูนเนื้อหาดี เข้าใจง่าย มีประโยชน์มากๆ ค่ะ

  2. ชอบการ์ตูนแมลงเม่ามากเลยค่ะ ได้ความรู้เพียบ ดำเนินเรื่องหนุกหนาน ขำจริงๆ

Comments are closed.