ช่วยพัฒนาชาติสไตล์นักลงทุน กับ Thailand Future Fund กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

0
39697

หนึ่งในกองทุนรวมที่หลายคนรอคอยและถามกันเข้ามามาก กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ ThailandFutureFund กำลังจะเปิดระดมทุนแล้ว!!

กับทรัพย์สิน 2 อย่างแรก ที่หลายคนต้องใช้ทุกวัน
นั่นคือทางพิเศษฉลองรัช และ ทางพิเศษบูรพาวิถี
นอกจากได้สิทธิในส่วนแบ่งรายได้แล้ว ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้วยนะ
รายละเอียดอ่านในการ์ตูนเล้ยยยย