REIT : DREIT รีทลับ ดับพยัคฆ์ร้าย

0
26052

เมื่อคีย์แมนคนสำคัญหันหลังให้องค์กร อะไรคือเหตุผลเบื้องลึกที่แท้จริง!!
อำนาจ อิสระ หรือ ผลตอบแทน ที่ไม่อาจปฏิเสธ ?
มีเพียงสายลับเม่าเท่านั้นที่จะไขความกระจ่าง และกระชากหน้ากากคนทรยศได้
ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ CIMB THAI Care Center โทร. 02 626 7777

คำเตือน: ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน