REIT : WHART เพิ่มทุนครั้งที่ 4 ร้อนไม่สนหน้าไหน

0
27296

#WHARTเพิ่มทุนครั้งที่4 #ร้อนไม่สนหน้าไหน
WHART รีทคลังสินค้าและโรงงาน ติดอันดับ Top 5 ของกองทรัสต์ที่มีนาดใหญ่ของประเทศไทย ที่มีอัตราการเช่ามากกว่า 90% กำลังจะเพิ่มทุนครั้งที่ 4 แล้ว

กับ 5 โครงการใหม่บนทำเลที่ตั้งฝั่งตะวันออกของ กทม. ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ รวมถึงพื้นที่ EEC จะมาช่วยเสริมทัพ ทำให้กองทรัสต์สร้างผลตอบแทนได้เพิ่มขึ้นจากเดิม!!

โดยเสนอขายหน่วยทรัสต์ ราคา 16.7 บาทต่อหน่วย
ผู้ถือหน่วยเดิม จองซื้อวันที่ : 12-15 และ 18 พ.ย. 62
ประชาชนทั่วไป* จองซื้อวันที่ : 19-22 และ 25 พ.ย. 62
จองซื้อได้ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888

ก่อนจองซื้อ ไปศึกษารายละเอียดกันเลย! 🙂
*ตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้จัดจำหน่าย
Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูน นำมาจากหนังสือชี้ชวนของกองทรัสต์ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

 เพ#ร้อนไม่สนหน้าไหน