กองทุนรวม : ปรับพอร์ตรับ New Normal

0
42044

COVID-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนทั่วโลกอย่างฉับพลัน ถึงเวลาปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับ New Normal แล้ว และช่วงนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปรับพอร์ตด้วยเหตุผล 3 ประการ จะมีอะไรบ้างไปดูกัน!

ตอนนี้ TMBAM Eastspring มีโปรโมชั่น ฟรี! ค่าธรรมเนียม Front-End Fee / สับเปลี่ยนกองทุน
ทุกกองทุนที่บริหารและจัดการภายใต้ TMBAM Eastspring ตั้งแต่ 18 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63 ทุกช่องทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.tmbameastspring.com/docs/default-source/fund-announcements/fronttmbam_13052020.pdf

หรือ โทร. 1725 ในวันทำการ เวลา 8.30 – 17.30 น.