หุ้นกู้ : ลงทุนในธุรกิจอิ่มสะดวก กับหุ้นกู้ CPALL

0
4707

CPALL ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์และเซเว่น อีเลฟเว่น ที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 30 ปี ด้วยจำนวนสาขากว่า 12,000 สาขาทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กำลังจะออกหุ้นกู้ 4 ชุดใหม่ เครดิตเรทติ้ง AA-

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
– อายุ 4 ปี 9 เดือน 1 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
วันที่เสนอขายสำหรับผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ CPALL ที่เป็นบุคคลธรรมดา 21- 22 กันยายน 2563
วันที่เสนอขายสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมหรือไม่) โดยไม่รวมผู้ลงทุนสถาบัน 24, 25 และ 28 กันยายน 2563

สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน/รายใหญ่
– อายุ 2 ปี 5 เดือน 17 วัน อัตราดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี
– อายุ 9 ปี 7 เดือน 14 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี
– อายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี
วันที่เสนอขาย 24, 25 และ 28 กันยายน 2563

สนใจลงทุนไปศึกษารายละเอียดกัน 🙂
————————–
Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัท และรายละเอียดของหุ้นกู้ ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวนและเว็บไซต์ของบริษัท การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน