หุ้น IPO : ทำความรู้จัก NRF ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

0
11691

ธุรกิจหนึ่งที่อยู่ยั่งยืนยงไม่ว่าจะเจอวิกฤตใดๆ คือธุรกิจอาหาร เพราะเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต และเมื่อเจาะลึกลงไปในธุรกิจอาหารก็ยังมีเทรนด์และนวัตกรรมทางอาหารใหม่ๆ อยู่เสมอ

NRF ประกอบธุรกิจเครื่องปรุงอาหารที่ส่งออกไปทั่วโลก และกำลังเติบโตไปสู่ธุรกิจอาหารแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการประกอบธุรกิจ ไปดูรายละเอียดของ NRF กันเลย 🙂

————————–

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง