หุ้นกู้ : แข็งแกร่งสวนกระแสเศรษฐกิจกับ หุ้นกู้ DoubleA

0
3533

#หุ้นกู้DoubleA

Double A ผู้นำธุรกิจกระดาษสำนักงานที่ส่งออกไปขายกว่า 130 ประเทศทั่วโลก และกำลังขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย เพื่อรับกับโลกยุคใหม่

Double A เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 2 ชุด เครดิตเรตติ้ง BBB(Stable)
ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 4.7% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 3 เดือน ดอกเบี้ย 5.1% ต่อปี

จองซื้อ 5-8 ต.ค. นี้ สนใจลงทุนไปดูรายละเอียดกันในการ์ตูนเลย 🙂
————————–
Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัท และรายละเอียดของหุ้นกู้ ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวนและเว็บไซต์ของบริษัท การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน