REIT : ปรับพอร์ตให้รอดโควิด กับ WHART เพิ่มทุนครั้งที่ 6

0
3290
WHART คือหนึ่งใน REIT ที่ได้รับผลกระทบน้อยจากวิกฤตโควิด โดยปีที่ผ่านมายังคงรักษาอัตราการเช่าได้ในระดับสูงประมาณ90% และให้ผลตอบแทนแทบไม่ต่างจากช่วงปกติเลย
WHART กำลังจะเพิ่มทุนครั้งที่ 6 โดยเน้นลงทุนในคลังสินค้าพรีเมี่ยม 3 แห่งใน 3 Locations โดยที่ผู้เช่าหลักคือ Alibaba Group, Shopee Express และ ทีดี ตะวันแดง ซึ่งการลงทุนครั้งนี้จะทำให้ WHART แข็งแกร่งขึ้นไปอีก
ไปดูการลงทุนครั้งใหม่ของ WHART กัน 🙂
————————–
Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง