REIT: ลงทุนใน REIT Buy-Buck กับ DTPHREIT

0
4372

Keyword : DTPHREIT , REITBuyBack

อีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนกับ DTPHREIT REIT Buy-Back ตัวใหม่ ที่ให้ผลตอบแทน 7% ต่อปี และมีข้อตกลงซื้อกลับใน 3 ปี

**เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ**

DTPHREIT ลงทุนในทรัพย์สินคุณภาพ 2 แห่งคือ

  • สิทธิการเช่าช่วง 22 ปี โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย และ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ MRB ตั้งอยู่ริมถนนราชดำริ
  • กรรมสิทธิ์ในโรงแรมยู เขาใหญ่

ความน่าสนใจของรีทตัวนี้คือ มีผู้รับประกันการปฏิบัติหน้าที่ (ยกเว้นหน้าที่การจ่ายค่าเช่าตามสัญญาจัดหาผลประโยชน์)คือ DTGO ที่เป็นบริษัทแม่ของ MQDC ที่พัฒนาเมกะโปรเจคมาแล้วมากมาย เช่นICONSIAM , TRUE Digital Park, The Strand Thonglor ฯลฯ และ DTP

สนใจลงทุนใน DTPHREIT ไปศึกษาข้อมูลกัน 🙂


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกองทรัสต์เท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากหนังสือชี้ชวนและเว็บไซต์ของกองทรัสต์ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน