หุ้นกู้ : Bond with US สร้างความผูกพันแห่งความสำเร็จกับ MINT Perp Bond 2023

0
1304

Keyword : MINT Perp Bond 2023, Bond with US, MINOR

✅ เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป ✅

สำหรับผู้ที่มองหาหุ้นกู้ดอกเบี้ยสูงในบริษัทที่มั่นคง และพร้อมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น

MINT หรือ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทที่ผูกพันกับคนไทยมากว่า50 ปี  ผู้นำในธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม-ร้านอาหาร-ไลฟ์สไตล์ ทำธุรกิจใน 63 ประเทศทั่วโลก

เตรียมเสนอขาย”หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ” (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ”) (Perpetual Bond) แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน

– อัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก 6.10% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

– อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ “BBB+”, อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท อยู่ที่ “A” แนวโน้ม “คงที่” (จัดอันดับโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 24 ม.ค. 66)

– จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

– คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566

Perpetual Bond มีความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไป สนใจลงทุนไปศึกษารายละเอียดพร้อมกันกับพี่เม่าเลย 🙂

————————–

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัท และรายละเอียดของหุ้นกู้  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวนและเว็บไซต์ของบริษัท การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน