หุ้น : เจาะลึกหุ้น AURA ทองขึ้นทองลงก็ทำกำไรได้

0
11325

Keywords : AURA , AURORA, ร้านทอง, ออโรร่า

“ร้านทอง” คืออีกหนึ่งธุรกิจที่อยู่คู่คนไทยมานานแต่ร้านทองที่เข้าตลาดหุ้นเป็นร้านแรกเมื่อปลายปีก่อนคือ  AURORA หรือชื่อย่อหุ้นว่า “AURA”

AURA หรือ บมจ. ออโรร่า ดีไซน์ มีธุรกิจ 2 กลุ่มใหญ่คือ ธุรกิจขายทองรูปพรรณ และธุรกิจรับขายฝาก โดยปัจจุบันมี 266 สาขา ( ข้อมูล ณ 30 ก.ย.65 ) โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน ในปี 2566 จะขยายพอร์ตลูกหนี้ขายฝากของทองมาเงินไปเติบโตมากกว่า 2,800 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจสงสัยว่าเมื่อราคาทองผันผวนจะส่งผลต่อต้นทุนของร้านทองไหม ? สำหรับ AURA มีการป้องกันความเสี่ยงทุกสิ้นวันและใช้ Big Data ช่วยคำนวณการสั่งสต๊อกสินค้าดังนั้นไม่ว่าทองจะขึ้นหรือลงก็มีกำไรจากค่ากำเหน็จเสมอ ในขณะที่ธุรกิจรับขายฝากก็คำนวณส่วนลดเพื่อความปลอดภัยไว้แล้ว AURA จึงสามารถทำกำไรจากธุรกิจได้ในทุกสภาวะตลาด

ล่าสุด AURA มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ไปศึกษาธุรกิจของ AURA กัน 🙂


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าของหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวน งบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง