นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว

1
5506
สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่…แม้จะศึกษาทฤษฏีมาอย่างดีแล้ว แต่พอลงสนามจริง ในระยะแรกๆ การลงทุนร้อยทั้งร้อยจะไม่เป็นไปตามระบบที่วางไว้ เพราะทั้งความวิตกกังวล ความเครียด ความกดดัน ฯลฯ ล้วนประดังเข้ามาพร้อมกัน เป็นคลื่นรบกวนการตัดสินใจของเราเป็นอย่างมาก
ดังนั้น นอกจากทฤษฏีที่ต้องศึกษาแล้ว ยังต้องฝึกควบคุมจิตใจ ไม่ให้เตลิดไปในตลาดหุ้น ซึ่งการควบคุมจิตใจ นอกจากการฝึกสมาธิแล้ว ยังต้องอาศัยประสบการณ์จริงในการลงทุน ที่จะช่วยหล่อหลอมให้เรานิ่งขึ้น ซึ่งความนิ่งสงบนี้…ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ได้อย่างเยือกเย็นขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว…
เอาล่ะ…เรามาฝึกควบคุมจิตใจไปพร้อมกับเม่ากันเถอะค่ะ 🙂