หุ้น IPO – รับ Thailand 4.0 กับ VCOM

0
82145

ในยุคปัจจุบัน Thailand 3.0 ซึ่งเป็นยุคอุตสาหกรรมหนักและส่งออก ธุรกิจที่เกี่ยวกับรถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ ก็เติบโตได้ดี และตอนนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ก็คาดกันว่าธุรกิจด้าน ICT น่าจะเติบโตได้ดี

VCOM หรือ วินท์คอม เทคโนโลยี ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังจะเข้าตลาดหุ้นแล้ว มาดูกันว่าธุรกิจนี้จะเกี่ยวข้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ยังไง 🙂