หุ้น IPO : ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำคัญกว่าที่คิด ทำความรู้จัก IND – Index International

0
4020

ที่ปรึกษาทางวิศวกรรมเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญสำหรับธุรกิจก่อสร้าง โดยเฉพาะการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับมหภาค เช่น สนามบิน ถนน ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ฯลฯ ที่ต้องอาศัยความชำนาญในการสำรวจ ออกแบบเบื้องต้น ทำแผนแม่บท ออกแบบรายละเอียด วางแผนการก่อสร้าง และควบคุมงานให้สำเร็จลุล่วงตามแผนที่วางไว้

IND หรือ บมจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาครบวงจร เน้นงานทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน น้ำมันและก๊าซ ด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปี มีโครงการผ่านมือกว่า 300 โครงการ หลายโครงการที่เราคุ้นเคยมี IND อยู่เบื้องหลังความสำเร็จด้วยนะ

IND กำลังจะเข้าตลาดหุ้นแล้ว ไปศึกษารายละเอียดกัน 🙂

————————–

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง