กองทุนรวม : 5 จุดเปลี่ยนที่จะทำให้ “จีน” ขึ้นเป็นมหาอำนาจของโลก

0
52298

#5จุดเปลี่ยนที่จะทำให้จีนขึ้นเป็นมหาอำนาจของโลก

ถึงแม้ในช่วงที่ผ่านมา “จีน” จะเผชิญวิกฤตรอบด้าน ทั้งสงครามการค้าและโควิด-19 แต่ก็ทำให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของจีน

คาดว่าจีนจะมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 1 เหนือสหรัฐในปี 2035 หรืออีกไม่ถึง 15 ปีข้างหน้า จีนจะทำได้ตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้หรือไม่ มาดูยุทธศาสตร์ของจีนกัน 🙂

และหากสนใจลงทุนในจีน ตอนนี้ SCBAM เปิดกองทุนที่ลงทุนในหุ้นจีนโดยเฉพาะ SCB Machine Learning China All Share (SCBMLCA) สนใจรายละเอียด คลิก
https://scbam.link/75o
—————————————–
คำเตือน
กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม SCBAM Client Relations 02-777-7777 กด 0 กด 6