หุ้น IPO : เจาะธุรกิจนำเข้าเครื่องมือแพทย์ กับ WINMED

0
8784

เทคโนโลยีทางการแพทย์พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนมากมักเป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่การนำเข้าเครื่องมือแพทย์มีระเบียบข้อบังคับ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ จัดซื้อผ่านบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์แทนการสั่งซื้อกับผู้ผลิตโดยตรง

บมจ. วินเนอร์ยี่ เมดิคอล (WINMED) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ผลิตชั้นนำ 23 บริษัท ใน 12 ประเทศ โดยเป็น Exclusive Distributor (นำเข้าแต่เพียงผู้เดียว) ถึง 10 บริษัท มียอดขายอันดับ 1 ในชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  และเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือเกี่ยวกับธนาคารโลหิต รวมถึงเครื่องมือนวัตกรรมทางการแพทย์อย่างการคัดแยก Stem Cell เพื่อใช้รักษามะเร็ง ไปศึกษาธุรกิจของ WINMED กัน 🙂  

————————–

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง