หุ้น : SVT ผู้นำธุรกิจค้าปลีก ผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

0
1975

ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการซื้อสินค้าที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ 24 ชั่วโมง จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของ “ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ”

บมจ. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี หรือ SVT ผู้บุกเบิกและผู้นำธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ สร้างยอดขายปีละพันกว่าล้านบาท ปัจจุบัน SVT มีจำนวนตู้อัตโนมัติมากที่สุดในไทยกว่า 14,000 ตู้ ครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ของประเทศที่ 44% จากตู้อัตโนมัติทั้งหมด ไม่ใช่แค่มีตู้เยอะ แต่ SVT ยังมีโรงงาน Refurbish ตู้ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนอีกด้วย

ไปศึกษาธุรกิจของ SVT กัน 🙂


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง