หุ้น IPO : จัดการวิกฤตหนี้เสียกับ บริษัทบริหารสินทรัพย์ KCC

0
6403

#KCC #หุ้นIPO #บริหารสินทรัพย์

สำหรับนักลงทุนที่กำลังปวดหัวกับหุ้นในพอร์ตที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ พี่เม่าขอแนะนำหนึ่งธุรกิจที่เติบโตได้ดีในภาวะแบบนี้ คือ “ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ”

ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทำหน้าที่รับโอนหนี้ด้อยคุณภาพ NPLs หรือภาษาชาวบ้านคือ “หนี้เสีย” มาบริหารจัดการปรับโครงสร้างหนี้ เพิ่มมูลค่า และลดความเสียหายให้กับระบบสถาบันการเงินของประเทศไทย ยิ่งหนี้เสียในระบบเยอะ ยิ่งเป็นโอกาสเติบโตของธุรกิจ

อย่าง KCC หรือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไนทคลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ที่เน้นบริหาร NPLs ประเภทลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจและลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย มีอัตรากำไรสุทธิสูงถึง 37.08% ต่อปี และมีหนี้สินต่อทุนต่ำเพียง0.63 เท่า จึงยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากจากNPLs ในระบบที่พุ่งสูงถึง 5 แสนล้าน คาดว่าใน 1-2 ปีนี้ สถาบันการเงินต่างๆ จะนำNPLs ออกมาประมูลขายเป็นจำนวนมาก

ไปศึกษาธุรกิจของ KCC กัน


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าของหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขายหรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวน งบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง